Styrelsen

         Föreningen Kroppefjälls Vandrare

Styrelsen

Ordförande

Bertil Landegren

0707-18 19 15

Vice ordförande

Lars Palm

073-310 23 62

Kassör

Margaretha Grimstad

070-859 37 44

Sekreterare

Roland Björndal

070-714 39 42

Ledamöter

Anita Andersson

0530-419 68


Bertil Eriksson

0530-420 41


Ellen Högberg

070-646 86 54


Birgitta Bernhardsson

0530-200 21


Bo Nordgren

0530-201 80


Gunvor Jonsson

0530-201 99
Stugfogdar

Bror Eriksson

070-681 20 08


Karlanders Odelius

070-493 65 71


Bo Elofsson

070-673 68 83

Copyright Kroppefjälls Vandrare 2016                                               Webansvarig Monica Johansson

Vill ni bli medlemmar,

har  frågor om vandringarna,

eller något annat kan ni kontakta någon i styrelsen.

Medlemsavgiften, 70 kr per person och 140 för familj, betalas in på bankgiro 730-5220.

Glöm inte ange namn och adress !