Föreningen

Föreningen Kroppefjälls Vandringsleder har till syfte:


"att visa människor vägen in till de rikedomar av orörd natur som finns på Kroppefjäll, lära dem hitta vägen till marker som bjuder vandraren vederkvickelse och ro, spänning och upptäckarglädje."


Medlemmar emellan är tilltalsordet Du.


(källa: baksidan på ett gammalt medlemskort)Om föreningen förr och nu

Föreningen för Kroppefjälls Vandringsleder bildades den 19 oktober 1961 och har tagit som sin uppgift att iordningställa en eller flera vandringsleder på Kroppefjäll.

Karl den XII väg var redan våren 1962 fullt färdig och flitigt nyttjad. Den sträcker sig tvärsöver fjället mellan Järbo och Dals Rostock. Det byggdes också en raststuga, Karolinerstugan, som ligger vid Hästskotjärns norra sida. En markägare från Järbo skänkte ett område till tomt, samt 86 furor till stugans stomme.

Andra markägare skänkte sågtimmer och några ordnade så att det blev inventarier i stugan. Flera personer skänkte pengar till stugbygget och även Kroppefjäll och Högsäters kommuner gav sitt bidrag. Den 13 augusti 1962 stod stugan färdig, byggd av frivilliga krafter som lagt många dagsverken häruppe på Kroppefjäll.

Den 2 september 1962 invigdes stugan då ett par hundra personer undfägnades med kaffe och smörgåsar.


En stor skara vandrare gick den första Karolinermarschen.


Fotot taget vid Edstorpet nära Stampen

i Ör.


Vid framkomsten till Karolinerstugan satt  man i gröngräset och drack kaffe och åt smörgåsar.

För ett par år sedan reviderades stadgarna och föreningen bytte namn till Föreningen Kroppefjälls Vandrare.

Att iordningställa och upprätthålla flera leder på Kroppefjäll kan bli svårt att få personal till. Karl den XII:s väg och stugan är tillräckligt att hålla i ordning.

Numera är det mest just vandra vi gör och det blir även på andra ställen än Kroppefjäll.