Styrelsen

         Föreningen Kroppefjälls Vandrare


Styrelsen 2018

Ordförande

Bertil Landegren

0707-18 19 15

Vice ordförande

Karl Anders Odelius

070-493 65 71

Kassör

Margaretha Grimstad

070-859 37 44

Sekreterare

Roland Björndal

070-714 39 42

Ledamöter

Anita Andersson

0530-419 68


Bertil Eriksson

0530-420 41


Birgitta Bernhardsson

0530-200 21


Bo Nordgren

0530-201 80


Gunvor Jonsson

0530-201 99
Stugfogdar

Bror Eriksson

070-681 20 08


Karl Anders Odelius

070-493 65 71


Bo Elofsson

070-673 68 83

Copyright Kroppefjälls Vandrare 2016                                               Webansvarig Monica Johansson