Program

Program sommaren 2023

Samling för alla promenaderna är 18.00 vid Stationshuset i Dals Rostock


1 maj – Städdag i Karolinerstugan - OBS ! kl. 10.00
Ansvarig: Bror Eriksson, 070-681 20 08

11 maj - Ryr - Myrarna - 5 km
Anslutningsplats: infart Snäcke 18.20
Ansvarig: Roland Björndal, 070-714 39 42


18 maj - Från Hallesjön till Karolinerstugan - 4 alt. 6 km.
Ansvarig: Bror Eriksson, 070-681 20 08

25 maj - Bodane i Bolstad - 3 km.

Anslutningsplats: Bolstad kyrka 18.25
Ledare: Tommy Rosti
Ansvarig: Maria Larsson, 070-265 46 57


1 juni – Skärbo Baldersnäs - 3 km.
Anslutningsplats: Färdshuset Facklan Bäckefors 18.15
Ledare: Lotta
Ansvarig: Roland Björndal, 070-714 39 42


8 juni - Intakan - Eriksbyn i Ör - 4 km.

Ledare: Sven Carlsson
Ansvarig: Monica Johansson 070-682 06 70

15 juni - Kvartsitbrott Råsjö kross - 5 km
Anslutningsplats: Kiosken vid Håverudsbron 18.20
Ledare: Roland Björndal, 070-714 39 42


22 juni - Krokfors bygdegård - Sill o potäter 100 kr - Lotteri

Anmälan senast 15 juni till 
Bertil och Anna-Lisa Eriksson, 070-533 25 49


29 juni - Granan i Sundals Ryr - 3 km

Anslutningsplats: Granan 18.25
Ledare: Bror Eriksson, 070-681 20 08

6 juli - Östanå - 6 km
Anslutningsplats: Holms kyrka 18.20
Ansvarig: Roland Björndal, 070-714 39 42


13 juli – Sikhall - Brattens fiskeläge - 5 km
Ledare: Jan Andersson

Ansvarig: Monica Johansson 070-682 06 70


20 juli - Näs - 4 km

Anslutningsplats: Näs badplats 18.30
Ledare: Lars-Åke Olsson, 072-151 77 17


27 juli - Runt nedre Strutsås - 4 km

Anslutningsplats: OK-stugan 18.10
Ledare: Monica Johansson 070-682 06 70


3 augusti – Årbol i Dalskog - 4 km 

Ledare: Roland Björndal, 070-714 39 42

10 augusti - Buterud - 4 km

Ledare: John-Olof Frid
Ansvarig: Anita Andersson, 076-303 71 56

17 augusti - Avslutning i Aspebol, Brålanda - 1 km
Ansvarig: Lars-Åke Olsson, 072-151 77 17
Föreningen bjuder på klening, men medtag eget kaffe.


3 september - Långvandring i Tresticklan - 10 km
Samling vid Huvudentrén stora parkeringen 10.00

Mer info kommer under sommarens vandringar.


Nu är programmet klart och kan skrivas ut HÄR