Program

Program sommaren 2021

Samling för alla promenaderna är 18.00 vid Stationshuset i Dals Rostock


13 maj – Saedens runda - 3,5 km

Ledare: Ann-Kristin Olsson
Ansvarig: Roland Björndal, 070-714 39 42

15 maj -  Vårens långvandring Karl XII:s väg från Järbo till OK-stugan. 15 km.
Start 10.00. Var och en ordnar transport själva.
Ansvarig: Roland Björndal, 070-714 39 42

20 maj - Ryr Myrane - 3,5 km.
Anslutningsplats: Infart Snäcke 18.30
Ledare: Roland Björndal, 070-714 39 42


27 maj - Torpen Mörteviken och Katte-Lars - 4 km

Start vid OK-stugan
Ledare: Sven Carlsson

Ansvarig: Monica Johansson 070-682 06 70

3 juni - Torpvandring längs Kappestigen - 9 km.

Start vid OK-stugan
Ledare: Sven Carlsson
Ansvarig: Monica Johansson 070-682 06 70


10 juni – Hjortens Udde - 5,5 km.
Anslutningsplats: Järns kyrka 18.20
Ledare: Lars-Åke Olsson
Ansvarig: Roland Björndal, 070-714 39 42


17 juni - Skalåsknatten - 6 km.

Anslutningsplats: Upperud 9:9 18.30
Ledare: Roland Björndal, 070-714 39 42

24 juni - Området kring Ursand - 4 km

Anslutningsplats: Möbelhörnan Brålanda 18.20
Ledare: Åke Fridell

Ansvarig: Bertil Landegren 070-718 19 15


1 juli - Bränna - Idala - Upperud -  korta turen 4,5 km, längre turen 7 km

Startplats Skålleruds församlingshem 18.20
Ledare: Bertil Landegren 070-718 19 15

8 juli - Linde i Ör - 4 km
Ledare:  Bertil Landegren 070-718 19 15


15 juli – Dödisgropar i Steneby - Lelångenbanan - 5 km
Anslutningsplats: Facklan Bäckefors 18.20
Ledare: Monika Åhlund

Ansvarig: Lars Karlsson 070-542 45 81


22 juli - Henriksholm - 5 km

Anslutningsplats: Rastplats Linderud 18.20
Ledare: Staffan Berger

Ansvarig: Bengt Larsson 070-581 30 60


29 juli - Torgärderud - 5 km

Anslutningsplats: Möbelhörnan i Brålanda 18.20
Ledare: Lars Erik Nyman

Ansvarig: Berith Pettersson 070-542 45 64


5 augusti –  Regineberg - 5 km

Ledare: Monica Johansson 070-682 06 70

12 augusti - Vita Sannar - 5 km
Ledare: Roland Björndahl 070-714 39 42

19 augusti - Säsongsavslutning i Brunnsparken. OBS !! 17.00
Ansvarig: Roland Björndal, 070-714 39 42

Egen grillmat medtages.

Nu är programmet för 2021 klart och finns att hämta på Medborgarkontoret och i Museet i Brunnsparken.


Här finns även programmet som PDF att skriva ut.
Klicka här.